Jälgi meid Facebook'is!

Kas põliskodude küla näol on tegemist Anastasia sektiga?

Wikipedia annab väljendile sekt järgmise selgituse:

Sekt ehk usulahk (ladina sõnast secta) on usuline rühmitus, mis on mõnest denominatsioonist (suuremast ja vanemast usundist) lahku löönud. Sekti õpetuses ja rituaalides on palju ühist usundiga, millest ta lahku lõi, kuid teatud õpetusepunktides on erinevusi.

Sektide eraldumine usundite küljest on olnud aegade vältel tavaline nähtus. Sekti peamine tunnus on juhikultus.

 

Nagu antud definitsioonist näha, siis isikukultuseks on vaja isikut, keda kummardatakse. Meie küla on küll inspiratsiooni saanud V.Megre raamatusarja peategelaselt Anastasialt, kuid tema põhiline sõnum on see, et inimesed oma peaga mõtlema hakkaksid ja ei jookseks uisapäisa iga prohveti ja "pühaku" järel. Oleme samal arvamusel ja meie külas on otsustajaks külaelanike üldkoosolek. Otsustame ühiselt külaelu puudutavate küsimuste üle, kuid põliskodus toimuv on põliskodu asukate vastutusel.

Põliskodude külasid rajavad inimesed on inspireeritud arusaamast, et raamatus väljaöeldu on mõistlik inimkonna ja kogu meie planeedi arengut silmas pidades. Oleme veendumusel, et praegune inimkonna areng ei ole jätkusuutlik ja vajab radikaalseid muutusi. Muutusi, mis taastavad inimese tegeliku staatuse Universumis Jumala lapse ja Loojana.

Põliskodude loomine on iga inimese töö iseendaga, et muuta maailma, kus me elame. Kui tunned, et ka Sina soovid võtta vastutuse oma enda elu eest ja soovid astuda samme planeedi hoidmise mitte lõhkumise suunas, siis oled teretulnud. Soovitame kindlasti läbi lugeda V. Megre raamatusarja "Venemaa helisevad seedrid".