Jälgi meid Facebook'is!

Tule ja loo oma unistuste põliskodu

Võrumaal Rõuge vallas Mauri külas on loodud põliskodude küla, mille läbivateks teemadeks on jätkusuutlikus, tegutsemine kooskõlas loodusega ning vastutustundlik suhtumine kogu elavasse. Küla eesmärgiks on püüelda suurima võimaliku isemajandamise ja sõltumatuse poole ning pakkuda jätkusuutlikke ja elujõulisi lahendusi erinevatele sotsiaalsetele ning globaalsetele väljakutsetele. Külaelu korraldamisel on aluseks võetud Vladimir Megre raamatuseerias "Venemaa helisevad seedrid" toodud ideed.

Mauri Põliskodude küla

Tulevikunägemus

MTÜ Mauri Põliskodud otseseks eesmärgiks on luua isemajandavate majapidamistega ökoküla, mille toimimispõhimõtted on võetud V. Megre raamatusarjast "Venemaa helisevad seedrid" . Kaudseks eesmärgiks on pakkuda läbi loodava küla eduloo alternatiivi maapiirkondade elavdamiseks elustiiliettevõtluse ja ühistegevuse kaudu. Soovime oma tegevusega luua positiivse kuvandi maaelust ning pakkuda inimestele ühte võimalikku varianti linnast maale kolimiseks ja seal hakkama saamiseks.

Vabad maatükid

Mauri Põliskodude külas on praegusel hetkel 3 vaba põliskodu platsi. Tegemist on pigem madalate aladega, mille tarvitusele võtmine eeldab suuremat investeeringut. Piltidel on need platsid märgitud valgete numbritega. Kui soovid neid vaatama tulla, siis anna oma tulekust teada siit

Telli voog Front page feed